Uitzonderingen en andere info

Uitzonderingen

Bijschrijven op rijbewijs.
Bijschrijven van het T-rijbewijs kan vanaf heden.  Met alleen een B-rijbewijs (die is behaald vóór 1 juli 2015) mag dus nog tot 2025 op trekkers en werktuigen worden gereden. Het C-rijbewijs geeft ook recht deze voertuigen te mogen besturen. Sterker nog, bij een C-rijbewijs dat na 1 juli 2015 is behaald, wordt het T-rijbewijs automatisch bijgeschreven.

Ouderen……….
De huidige bestuurders van landbouw- of grondverzetmachines die voor 01 07 2015, geen B -rijbewijs hadden, moeten alsnog het T-rijbewijs halen.

Veel voorkomende fouten

Uit onderzoek is gebleken dat de ongevallen waarbij landbouwvoertuigen zijn betrokken, verschillende oorzaken kunnen hebben. Het geen voorrang of doorgang verlenen scoort vrij hoog, evenals het onvoldoende afstand bewaren (kop – staartbotsingen). Zo zijn er nog legio verkeersfouten die eigenlijk alleen met een deugdelijke rijopleiding en een goede mentaliteit te verbeteren zijn.

De laatste tijd zijn de landbouwtractoren steeds groter en breder geworden. Ook de maximumsnelheid welke met deze tractoren gereden kan worden loopt steeds verder op. (Met sommige tractoren kan met gemak de 60 km/u worden gehaald). Dit terwijl de wettelijke maximum snelheid nog steeds 25 km/u bedraagt!!

Bij ons ben je aan het juiste adres voor een goede rijopleiding ter voorbereiding op jouw toekomst en het behalen van je rijbewijs T.

Kentekenplicht tractoren

Tractoren en MMBS voertuigen mogen in de toekomst alleen de openbare weg op met een kenteken. Dat heeft de ministerraad  besloten.

Deze tractoren mogen door de invoering van het zogenaamde T-kenteken, daar waar het volgens de wegbeheerder veilig is, voortaan 40 km per uur rijden waar nu nog een snelheidslimiet geldt van 25 km per uur.

Nog even tijd

De kentekenplicht zal gelden voor alle trekkers en mobiele voertuigen met beperkte snelheid. Naar schatting zijn dit in totaal 430.000 voertuigen en 150.000 landbouwaanhangers. De planning was om vanaf 1 januari 2017 alle nieuwe voertuigen direct vanuit de leverancier van een kenteken te voorzien. Het bestaande wagenpark zou dan van februari 2017 tot mei 2018 worden gekentekend. (nog even geduld dus)……..

Europese regels

Minister Melanie Schultz van Haegen van Infrastructuur en Milieu had het invoeren van het zogenaamde T-kenteken voorgesteld. Met het invoeren van het T-kenteken voldoet Nederland aan de Europese APK-verplichting voor snelle tractoren die in 2018 in werking treedt. Het kabinet geeft met de invoering ook invulling aan een aangenomen motie die oproept tot invoering van het T-kenteken.

Beter optreden

De politie kan volgens het kabinet aan de hand van het kenteken beter optreden bij gevaarlijk rijgedrag, controleren of het voertuig verzekerd is, wat het maximum laadvermogen is en of de tractor een ontheffing heeft om op een bepaalde weg te mogen rijden.