Lestrekker met middenasser

Trekker-certificaat inwisselen voor rijbewijs T

Inwisseling trekker-certificaat naar rijbewijs T.

Met ingang van 1 juli 2015 is het rijbewijs uitgebreid met een categorie T. Met categorie T op het rijbewijs mag u een land- en bosbouwtrekker (LBT) en een voertuig met beperkte snelheid (MMBS) besturen op de openbare weg. Vanaf 1 juli 2016 is het verplicht om een LBT en een MMBS te besturen met een rijbewijs met de categorie T.

Van 1 juli 2015 tot 1 juli 2016 was het mogelijk om uw trekkercertificaat om te wisselen voor een categorie T op het rijbewijs.

Voldoet u aan de onderstaande voorwaarden, dan krijgt u de categorie T automatisch bijgeschreven bij de eerstvolgende verlenging van uw rijbewijs.

 

Voorwaarden:

  • U heeft een rijbewijs met categorie B die is afgegeven vóór 1 juli 2015
  • De categorie B op uw Nederlands rijbewijs is niet ongeldig verklaard
  • U bent op het moment van de aanvraag van het rijbewijs 18 jaar of ouder

 

Voldoet u niet aan de voorwaarden dan moet u de rijopleiding T volgen en examen afleggen.