Aanhangwagen / Caravan

Aanhangwagen / Caravan

Aanhangwagen / Caravan (B-E)

Uit onderzoek is gebleken dat veel mensen niet met het juiste rijbewijs op pad gaan. Vooral in de bedrijfsmatige sector wordt nog veel met aanhanger gereden, zonder dat de chauffeur over het rijbewijs B-E beschikt !
Daar kunt u nu samen met ons wat aan doen, het voorkomt bekeuringen, en wat misschien nog belangrijker is, letselschadeaansprakelijkheid!

Nieuwe rijbewijsrichtlijnen vanaf 19 januari 2013

Nieuwe regels rijbewijs BE

Met het rijbewijs BE afgegeven tot 19 januari 2013 mag u een aanhangwagen of oplegger voorttrekken met een gewicht van meer dan 750 kg (het maximum wordt bepaald aan de hand van het kenteken wat het trekkend voertuig mag trekken. Het trekkend voertuig valt in de cat. B).

Als hij op of na 19 januari 2013 zijn BE rijbewijs haalt, mag asdruk van de aanhangwagen of oplegger niet zwaarder zijn dan 3500 kg.

Voor opleggers of middenasaanhangwagens is hierop wel een uitzondering mogelijk. Zie voor meer informatie en voorbeelden van deze uitzondering de folder voor rijbewijscategorie BE op http://rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijbewijs/rijbewijscategorieen

Nieuw rijbewijs B+ code 96

Nadat de leerling examen heeft gedaan voor de categorie BE kan hij vanaf 19 januari 2013 ook kiezen voor een rijbewijs B+ code 96. Met dit rijbewijs kan hij minder gewicht vervoeren dan met BE. Met een rijbewijs B+ code 96 mag hij een aanhangwagen vervoeren met een maximum gewicht van meer dan 750 kg, mits het voertuig en de aanhangwagen samen niet meer dan 4250 kg wegen.

Hij kan een rijbewijs B+ code 96 bij zijn gemeente aanvragen op het moment dat hij is geslaagd voor het examen voor de categorie BE. Wanneer hij eenmaal voor B+ code 96 heeft gekozen, kan hij deze later niet meer omwisselen voor een BE rijbewijs. De rijbewijscategorie BE wordt ook niet op uw rijbewijs vermeld.

Het rijbewijs B, rijbewijs BE en rijbewijs B+ code 96 blijven 10 jaar geldig. Het examen voor B+code 96 is gelijk aan het examen voor BE.
De rijbewijscategorie B+code96 is dus eigenlijk overbodig! Het aanvragen ervan biedt geen enkele meerwaarde boven BE.